Toto sú dobré dôvody,
pre ktoré sa oplatí spolupráca s nami.

Google Ads

Garantujeme Vám 100% optimalizáciu nami vytvorených a spravovaných Google Ads kampaní. Pretože to takto vieme spraviť. Ak Vaša kampaň nedosahuje 100% optimalizáciu plytváte peniazmi. Sme pravideľne oceňovaným Google Partnerom.

Facebook správa

Atraktívne texty, okuľahodiaca grafika, fotky i videá prinášame našim klientom už od roku 2015 pri pravideľnej správe Facebooku. Naše roky praxe a skúseností si môžete jednoducho objednať na prácu pre Vašu značku.

Kreatívny partner

Od roku 2016 sme partnerom spoločnosti Interway, preto našim klientom ponúkame profesionálne riešenia od malých web stránok až po nasadenie komplexných IKT riešení.

Online stratégia

Ako člen Internet Marketing Association, vyúživame prístup k najnovším trendom, zapájame osvedčené postupy a praktiky internetového marketingu v prospech svojich klientov v ich odvetví.


Každý produkt má svoju sezónnosť, ktorá ovplyvňuje jeho predaj.

ROAS - návratnosť investície je pre nás rozhodujúca


Investícia do reklamy
Priame tržby z reklamy

Dlhodobým cieľom našich kampaní je vždy vytvoriť čo najefektívnejšiu návratnosť investície.

Pretože každého podnikateľa zaujíma reálny prínos reklamy pre jeho podnikanie.